วิทยุ

 • Play icon
  ---Amazing short Recitations----
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  --Quran Tafseer---
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  -إذاعة صور من حياة الصحابة رضوان الله عليهم--
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  -المختصر في تفسير القرآن الكريم--
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  -วิทยุสาธารณะ--
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  -เสียงอ่านที่ไพเราะซาบซึ้ง--
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  Ahmad Deban- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  Nasser Almajed- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  أذكار الصباح-
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  أذكار المساء-
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  إذاعة آيات السكينة- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  إذاعة الرقية الشرعية-
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  إذاعة الفتاوى العامة-
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  إذاعة تكبيرات العيد-
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  คอลิด อับดุลกาฟีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ห้องสมุดเสียงกุรอาน,MP3,คัมภีร์กุรอาน,Hitham,Aljadani- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  คอลิด อัล-มิฮฺนา- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  คอลิด อัล-เกาะห์ฏอนีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ชีเราะซาด อับดุรเราะห์มาน ฏอฮิรฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ซะกีย์ ดาฆ็อสตานีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ญะมาล ชากิรฺ อับดุลลอฮฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ญัมอาน อัล-อุศ็อยมีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ฎอริก อับดุลฆอนิย์ ดะอูบ- ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  นะบีล อัร-ริฟาอีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  นาศิร อัล-อุศฟูร- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  นาศิรฺ อัล-กุฏอมีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  นิอฺมะฮฺ อัล-หัสสาน- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  บันดัร บุลัยละฮฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ฟาริส อับบาด- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา- อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มะห์มูด อัช-ชัยมีย์- อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มะห์มูด อัร-ริฟาอีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์- อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มาญิด อัซ-ซามิล- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มาฮิรฺ ชะคอชีรู- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์- อิบนุ ซิกวาน จาก อิบนุ อามิรฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์- อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์- อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุศตอฟา อัล-ลาฮูนีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุศตอฟา อิสมาอีล - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุศตอฟา เราะอฺด์ อัล-อะซาวีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด ญิบรีล- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด ศอลิหฺ อาลิม ชาฮฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์- อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด อับดุลกะรีม- ริวายะฮฺวะรัช จากนาฟิอฺ ผ่านอบู บักรฺ อัล-อัศบะฮานีย์
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด อับดุลกะรีม- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ- อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ- ริวายะฮฺ อัลบัซซีย์ และกุนบุล จาก อิบนิกาษีร
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  إذاعة محمد أيوب - قراءة متميزة-- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด อัยยูบ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด อัล-ฏ็อบลาวีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด อัล-ลุหัยดาน- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด อุษมาน ข่าน- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุหัมมัด เราะชาด อัช-ชะรีฟ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มุอีฎ อัล-หาริษีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  มูซา บิลาล- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ยะห์ยา หะวา- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ยาสิรฺ อัด-เดาสะรีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ยาสิรฺ อัล-กุร็อยชีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ยาสิรฺ อัล-มัซรูอีย์- กิรออะฮฺ ยะอฺกูบ อัล-หัฎเราะมีย์ ด้วยริวายะฮฺ ของ รุวัยส์ และ ราวหฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ยูสุฟ บิน นูห์ อะห์มัด - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ยูสุฟ อัช-ชุวัยอีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  วะลีด อัน-นาอิฮีย์- ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ด้วยสายรายงานของ อบี นชีฎ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ศอบิรฺ อับดุลหะกัม- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ศอลิหฺ อัล-ฮับดาน- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  สะอัด อัล-ฆอมิดีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  สะฮ์ลฺ ยาสีน- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  สัยยิด เราะมะฎอน- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  สุอูด อัช-ชุเรม- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ นักอ่านกอรีที่หลากหลาย-
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  หาติม ฟะรีด อัล-วาอิรฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  Hitham Aljadani- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ห้องสมุดเสียงกุรอาน,MP3,คัมภีร์กุรอาน,อับดุลลอฮฺ,อัล-บุอัยญาน- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อบู บักรฺ อัช-ชาฏิรีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อะลีย์ ญาบิรฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อะลีย์ อัล-หุซัยฟีย์- ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อะลีย์ บิน อับดุรเราะห์มาน อัล-หุซัยฟีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อะลีย์ หัจญ์ญาจญ์ อัส-สุวัยสีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อะห์มัด คิฎรฺ อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์- ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อะห์มัด นุอัยนิอฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อะห์มัด บิน อะลีย์ อัล-อัจญ์มีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อะห์มัด ศอบิรฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อะห์มัด อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อะห์มัด อัล-หะวาชีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อะห์มัด อามิรฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อักร็อม อัล-อะลากุมีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อัซ-ซัยนฺ มุหัมมัด อะห์มัด- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อัด-ดูกาลีย์ มุหัมมัด อัล-อาลิม- ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุรเราะชีด ศูฟีย์- ริวายะฮฺเคาะลัฟ จาก หัมซะฮฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุรเราะชีด ศูฟีย์- ริวายะฮฺอัส-สูสีย์ จาก อบู อุมัรฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุรเราะห์มาน อัล-มาญิด- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุรเราะห์มาน อัส-สุดัยสฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลบารีย์ มุหัมมัด- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลบารีย์ อัษ-ษุบัยตีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด- อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลมุหฺสิน อัล-กอสิม- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลมุหฺสิน อัล-หาริษีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลมุหฺสิน อัล-อุบัยกาน- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลลอฮฺ ค็อยยาฏ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลลอฮฺ บัศฟัรฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลลอฮฺ อัล-กันดะรีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลลอฮฺ อัล-มัฏรูด- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลลอฮฺ อัล-มูซา - วิทยุ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลลอฮฺ อัล-เคาะลัฟ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลลอฮฺ เอาว๊าด อัล-ญุฮะนีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลวะดูด หะนีฟ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลอะซีซ อัล-อะห์มัด- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อับดุลฮาดี อะห์มัด กะนากิรีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อัล-กอรี ยาสีน- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อัล-ฟาติหฺ มุหัมมัด อัซซุบัยรฺ- อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อัล-อุยูน อัล-กูชีย์- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อาดิล ร็อยยาน- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อาดิล อัล-กัลบานีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อิดรีส อับกัรฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อิบรอฮีม อัด-เดาสะรีย์- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อิบรอฮีม อัล-อัคฎ็อรฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อิมาด ซุเฮรฺ หาฟิซฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  อุมัรฺ อัล-เกาะซาบิรีย์- ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  ฮานีย์ อัร-ริฟาอีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  เคาะลีฟะฮฺ อัฏ-เฏาะนีญีย์- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  เตาฟีก อัศ-ศอยิฆ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  เศาะลาหฺ บู คอฏิรฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  เศาะลาหฺ อัล-บุดัยรฺ- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม- ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม
  Dots Horizontal icon
  Heart Outline icon