ดาวน์โหลดคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมด

# ไฟล์ ดาวน์โหลด ที่เพิ่ม ขนาด
1 Nabil Ar-Rifai (Updated) ดาวน์โหลด 31/08/2012 1.57 GB
2 Abdulbasit Abdulsamad Mojawwad ดาวน์โหลด 10/03/2008 526.05 MB
3 Tareq Abdulgani daawob(Qalon A\'n Nafi) (MP3 Quran) (Update2) ดาวน์โหลด 01/03/2018 669.12 MB
4 Abdulaziz Al-Ahmad ดาวน์โหลด 13/03/2008 1.58 GB
5 Ahmed Alajmi ดาวน์โหลด 13/03/2008 1.78 GB
6 Ibrahim Alakhdar ดาวน์โหลด 13/03/2008 691.68 MB
7 Abdulbasit Abdulsamad ดาวน์โหลด 13/03/2008 2.51 GB
8 Abdullah Basfer ดาวน์โหลด 04/09/2012 1.37 GB
9 Saad Alghamdi ดาวน์โหลด 13/03/2008 2.66 GB
10 AbdurRashid Sufi (Khalaf An Hamza) ดาวน์โหลด 12/12/2017 1.42 GB
11 Aleyoon Alkoshi ดาวน์โหลด 13/03/2008 1.43 GB
12 Salah Albudair ดาวน์โหลด 13/03/2008 1.66 GB
13 Abdulbari Ath-Thubaity (Updated) ดาวน์โหลด 13/10/2011 1.06 GB
14 Abdulbasit Abdussamad (Warsh an Nafi) ดาวน์โหลด 14/03/2008 1.86 GB
15 القارئ ياسين ดาวน์โหลด 20/07/2020 698.46 MB
16 Abdulwadood Haneef ดาวน์โหลด 14/03/2008 1,003.62 MB
17 AbdurRashid Sufi (As-Soosi An Abi Amer) ดาวน์โหลด 14/03/2008 1.88 GB
18 Saleh Al-Sahood Update2 (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 09/12/2018 1.25 GB
19 Salah Alhashim (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 11/12/2017 1.41 GB
20 Emad Zuhair Hafth ดาวน์โหลด 14/03/2008 596.24 MB
21 القارئ خالد الجليل ดาวน์โหลด 15/05/2020 1.69 GB
22 Sahl Yaaseen (Updated) ดาวน์โหลด 13/10/2011 1.29 GB
23 Musshaf Qaloon (Libya Vesion) ดาวน์โหลด 04/02/2012 78.38 MB
24 Tawfeeq As-Sayegh ดาวน์โหลด 14/03/2008 1.34 GB
25 Mohammad Ayyub ดาวน์โหลด 03/04/2008 669.50 MB
26 Ali Alhuthaifi ดาวน์โหลด 03/04/2008 620.76 MB
27 Saud Al-Shuraim (Updated2) ดาวน์โหลด 02/03/2016 1,004.20 MB
28 Mahmood Ali Albana (Mujawwad) ดาวน์โหลด 31/07/2008 3.64 GB
29 Mahmood Ali Albana (Muratal) ดาวน์โหลด 31/07/2008 1.45 GB
30 Mustafa Raad Al-Azawi ดาวน์โหลด 31/07/2008 1.36 GB
31 Salah Bukatir (Updated2) ดาวน์โหลด 10/11/2019 1.27 GB
32 Mahmoud Khalil Al-Hussary (Updated2) ดาวน์โหลด 02/03/2016 2.29 GB
33 Abdulrahman Alsudais ดาวน์โหลด 26/02/2009 1.14 GB
34 القارئ محمد جبريل ดาวน์โหลด 22/08/2020 1.32 GB
35 Aadel Alkalbani ดาวน์โหลด 08/03/2011 632.32 MB
36 Khalid Alqahtani (Updated) ดาวน์โหลด 07/10/2011 1.48 GB
37 Abdulmohsen Alqasim ดาวน์โหลด 11/03/2009 868.51 MB
38 Abdullah Khayyat (Updated 2) ดาวน์โหลด 27/06/2014 1.05 GB
39 Jamal Shaker Abdullah ดาวน์โหลด 13/04/2009 618.12 MB
40 Mahmoud Khalil Al-Hussary(MJWAD)(Updated 2) ดาวน์โหลด 27/06/2014 1.05 GB
41 Mahmoud Khalil Al-Hussary(Updated2)(WARSH) ดาวน์โหลด 26/06/2015 330.35 MB
42 มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์ ดาวน์โหลด 20/03/2022 1.56 GB
43 Mohammad Abdulkareem ดาวน์โหลด 21/05/2009 1.23 GB
44 Malaysians Reciters (14 Reciters from Malaysia Country) ดาวน์โหลด 22/05/2009 683.51 MB
45 Mustafa Al-Lahoni ดาวน์โหลด 25/05/2009 558.26 MB
46 Mustafa Ismail ( New - High Quality) ดาวน์โหลด 31/08/2012 1.60 GB
47 AbdulBaset AbdulSamad with Ibrahim Walk [Saheeh Intl Translation(ENGLISH)] ดาวน์โหลด 31/05/2009 5.95 GB
48 AbdulBaset AbdulSamad with Naeem Sultan [Pickthall Translation](ENGLISH) ดาวน์โหลด 31/05/2009 1.99 GB
49 Saud Al-Shuraim with Abdulrahman Alsudaes [Urdu translation] ดาวน์โหลด 04/06/2009 2.01 GB
50 Yasser Al-Mazroyee ดาวน์โหลด 27/08/2009 586.07 MB
51 Abdulbary Mohammad ดาวน์โหลด 27/08/2009 870.49 MB
52 Mohammad Abdulhakeem Saeed Al-Abdullah (Al-Dorai A'n Al-Kisa'ai) ดาวน์โหลด 27/08/2009 1.73 GB
53 Shirazad Taher ดาวน์โหลด 27/08/2009 1.55 GB
54 Ali Alhuthaifi (Qalon A'n Nafi) ดาวน์โหลด 27/08/2009 1.44 GB
55 Ahmad Al-Hawashy ดาวน์โหลด 13/10/2011 1.22 GB
56 Khalifah At-Tonaeijy (Updated2) ดาวน์โหลด 27/06/2013 677.33 MB
57 Khalid Abdulkhafi ดาวน์โหลด 27/08/2009 1.20 GB
58 Yahya Hawa ดาวน์โหลด 27/08/2009 658.20 MB
59 Abdulmohsin Al-Obaikhan ดาวน์โหลด 27/08/2009 1.02 GB
60 Hani Arrifai (updated) ดาวน์โหลด 23/09/2012 2.05 GB
61 Mohammad Al-Baraak ดาวน์โหลด 27/08/2009 264.44 MB
62 Mahmood AlSheimy (Dorai An Al-Kisa'ai) ดาวน์โหลด 26/01/2011 1.65 GB
63 Ahmad Saud ดาวน์โหลด 12/03/2011 36.58 MB
64 Alashri Omran ดาวน์โหลด 13/03/2011 599.93 MB
65 Ahmad Nauina ดาวน์โหลด 13/03/2011 1.62 GB
66 Alzain Mohammad Ahmad ดาวน์โหลด 13/03/2011 960.67 MB
67 Khalid Almohana ดาวน์โหลด 13/03/2011 614.56 MB
68 Saber Abdulhakm ดาวน์โหลด 07/04/2011 603.01 MB
69 Yousef Alshoaey ดาวน์โหลด 08/04/2011 1.48 GB
70 Ali Hajjaj Alsouasi ดาวน์โหลด 08/04/2011 1.66 GB
71 Waleed Alnaehi ดาวน์โหลด 08/04/2011 1.29 GB
72 Mohammad Saleh Alim Shah ดาวน์โหลด 08/04/2011 1.20 GB
73 Mohammad Al-Abdullah (Albizi and Qunbol A'n Ibn Katheer) ดาวน์โหลด 08/04/2011 665.81 MB
74 Muftah Alsaltany ดาวน์โหลด 08/04/2011 1.42 GB
75 Sayeed Ramadan (Updated2) ดาวน์โหลด 26/06/2015 1.34 GB
76 Akram Alalaqmi ดาวน์โหลด 08/04/2011 1.51 GB
77 Abdulbasit Abdulsamad [Urdu Translation] ดาวน์โหลด 28/04/2011 1.22 GB
78 Abdullah Basfer [English Translation] ดาวน์โหลด 28/04/2011 2.58 GB
79 Mishary Alafasy [Spanish Translation] ดาวน์โหลด 28/04/2011 1.31 GB
80 Mohammed Alminshawi [Urdu Translation] ดาวน์โหลด 28/04/2011 2.09 GB
81 C. Haj Muhannad Al-Tayyib (Warsh An nafi) [Tamazight Translation] ดาวน์โหลด 28/04/2011 630.66 MB
82 Saad Alghamdi [Kurdish Translation] ดาวน์โหลด 28/04/2011 1.02 GB
83 Saad Alghamdi [Turkish Translation] ดาวน์โหลด 28/04/2011 696.90 MB
84 Translation of Quran In [Chinese] ดาวน์โหลด 28/04/2011 221.39 MB
85 Translation of Quran In english language [PDF file] ดาวน์โหลด 29/04/2011 123.66 MB
86 Translation of Quran In iranon-filipino language [PDF file] ดาวน์โหลด 29/04/2011 136.18 MB
87 Translation of Quran In french language [PDF file] ดาวน์โหลด 29/04/2011 125.46 MB
88 Translation of Quran In hausa language [PDF file] ดาวน์โหลด 29/04/2011 124.26 MB
89 Translation of Quran In indonesian language [PDF file] ดาวน์โหลด 29/04/2011 169.24 MB
90 Translation of Quran In melbari language [PDF file] ดาวน์โหลด 29/04/2011 169.20 MB
91 Translation of Quran In portuguese language [PDF file] ดาวน์โหลด 29/04/2011 135.05 MB
92 Translation of Quran In chinese language [PDF file] ดาวน์โหลด 29/04/2011 173.86 MB
93 Translation of Quran In anko language [PDF file] ดาวน์โหลด 29/04/2011 175.63 MB
94 Musshaf Almadinah - Hafs A'n Asim [PDF] ดาวน์โหลด 16/06/2011 102.07 MB
95 Musshaf Almadinah - Warsh A'n Naf'a [PDF] ดาวน์โหลด 16/06/2011 88.75 MB
96 Musshaf Almadinah - Qaloon [PDF] ดาวน์โหลด 16/06/2011 93.67 MB
97 Mohammed Al-Muhasny (Updated) ดาวน์โหลด 06/10/2011 1.65 GB
98 Zaki Daghistani (Updated) ดาวน์โหลด 06/10/2011 2.03 GB
99 Quran flash (Urdu Language) ดาวน์โหลด 10/02/2012 39.92 MB
100 Quran flash ( Tajweed ) ดาวน์โหลด 10/02/2012 55.78 MB
101 Quran Flash ( Shmarly Musshaf) ดาวน์โหลด 10/02/2012 31.71 MB
102 Quran Flash (Warsh) ดาวน์โหลด 10/02/2012 53.60 MB
103 Quran Flash ดาวน์โหลด 10/02/2012 19.11 MB
104 Mishary Alafasy - Every Ayah (verse) in one file- ดาวน์โหลด 17/02/2012 1.61 GB
105 Abdulbasit Abdulsamad (Mojawwad) - Every Ayah (verse) in one file- ดาวน์โหลด 17/02/2012 3.16 GB
106 Ahmad Al Ajmi - Every Ayah (verse) in one file- ดาวน์โหลด 17/02/2012 737.36 MB
107 Abdulbasit Abdulsamad Mojawwad High Quality ดาวน์โหลด 21/03/2013 3.25 GB
108 Mustafa Ismail (HD) (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 15/03/2018 1.54 GB
109 Shaik Abu Baker Shatri (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 23/07/2018 1.40 GB
110 Ahmed Saber (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 11/12/2017 371.91 MB
111 Dawood Hamzah (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 11/12/2017 1.09 GB
112 Nasser Al-Qatami ดาวน์โหลด 26/11/2013 1.10 GB
113 Omar AlQazabri (Warsh An Nafea)(Updated) ดาวน์โหลด 27/06/2014 1.69 GB
114 Abdullah Aljohani ดาวน์โหลด 28/12/2014 1.10 GB
115 Abdulmohsen Al-Harthi ดาวน์โหลด 29/12/2014 605.18 MB
116 มุหัมมัด อัล-บัรรอก ดาวน์โหลด 24/07/2022 2.30 GB
117 Yasser Al-Qurashi ดาวน์โหลด 29/12/2014 1.59 GB
118 Hatem Fareed Alwaer ดาวน์โหลด 31/12/2014 1.40 GB
119 Adel Al-Kalbani 128 bit ดาวน์โหลด 31/12/2014 1.15 GB
120 Adel Ryyan (updated) ดาวน์โหลด 04/01/2015 1.33 GB
121 Alfateh Alzubair (Aldori AN ABI AMR) ดาวน์โหลด 05/01/2015 609.68 MB
122 Ali Jaber (Update5) (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 12/12/2017 1.52 GB
123 Jaman Alosaimi ดาวน์โหลด 07/01/2015 580.08 MB
124 Rashad Alshareef ดาวน์โหลด 07/01/2015 1.61 GB
125 Addokali Mohammad Alalim (Qalon An Nafi) (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 07/01/2015 1.47 GB
126 Mohammed Osman Khan (from India) ดาวน์โหลด 07/01/2015 1.29 GB
127 Ahmad Al-Tarabulsi (Qalon An Nafi) ดาวน์โหลด 07/01/2015 1.74 GB
128 Ahmad Al-Tarabulsi (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 07/01/2015 3.05 GB
129 Alhusayni Al-Azazi (Almoalim) ดาวน์โหลด 07/01/2015 4.93 GB
130 Yousef Bin Noah Ahmad ดาวน์โหลด 08/01/2015 655.60 MB
131 Neamah Al-Hassan ดาวน์โหลด 08/01/2015 633.22 MB
132 Muftah Alsaltany (Ibn Thakwan An Ibn Amer) ดาวน์โหลด 08/01/2015 1.36 GB
133 Muftah Alsaltany (Hafs An Assem) ดาวน์โหลด 08/01/2015 1.73 GB
134 Muftah Alsaltany (AlDorai An Al-Kisaai) ดาวน์โหลด 08/01/2015 2.00 GB
135 Muftah Alsaltany (Aldori An Abi Amr) ดาวน์โหลด 09/01/2015 1.42 GB
136 Mohammad Abdullkarem (Warsh An Nafi Men Tariq Abi Baker Alasbahani) ดาวน์โหลด 09/01/2015 1.99 GB
137 Quran in Swedish PDF 5 Chapters ดาวน์โหลด 10/01/2015 20.91 MB
138 Quran in Russian PDF ดาวน์โหลด 10/01/2015 139.86 MB
139 Quran in Kurdish PDF ดาวน์โหลด 10/01/2015 95.47 MB
140 Quran in Italian PDF ดาวน์โหลด 10/01/2015 104.96 MB
141 Quran in Hungarian PDF ดาวน์โหลด 10/01/2015 125.14 MB
142 Quran in Hindi PDF ดาวน์โหลด 10/01/2015 160.24 MB
143 Ahmed Amer ดาวน์โหลด 17/01/2015 1.51 GB
144 name ดาวน์โหลด 21/09/2021 6.72 GB
145 Mahmood Al rifai ดาวน์โหลด 19/01/2015 1.43 GB
146 Moeedh Alharthi ดาวน์โหลด 19/01/2015 1.11 GB
147 Mousa Bilal ดาวน์โหลด 19/01/2015 1.21 GB
148 Ibrahim Aldosari-Warsh An Nafi ดาวน์โหลด 21/01/2015 651.06 MB
149 Hani Arrifai (1435 H) ดาวน์โหลด 06/04/2015 606.65 MB
150 Mohammed Abdulmajeed ดาวน์โหลด 06/04/2015 1.80 GB
151 Abdulbasit Abdulsamad [Italian Translation] ดาวน์โหลด 18/04/2015 115.57 MB
152 Abdullah Basfer [Albani Translation] (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 18/04/2015 68.69 MB
153 Abdullah Basfer [GreecUNANI Translation] (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 18/04/2015 115.05 MB
154 Ali Alhuthafi [HungariMAJRI Translation] (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 18/04/2015 67.77 MB
155 Ali Alhuthafi [Portgues Translation] (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 18/04/2015 77.43 MB
156 Mahmoud Khalil Al-Hussary [Bosni Translation] (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 18/04/2015 3.24 GB
157 Quran [France Translation] (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 18/04/2015 1.30 GB
158 Quran [Germany Translation] (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 18/04/2015 548.97 MB
159 อับดุรเราะชีด ศูฟีย์ ดาวน์โหลด 20/03/2022 1.49 GB
160 ยะห์ยา หะวา ดาวน์โหลด 20/03/2022 1.65 GB
161 Translation of Quran In Telugu language [PDF file] ดาวน์โหลด 02/03/2016 145.95 MB
162 Translation of Quran In Turkish language [PDF file] ดาวน์โหลด 02/03/2016 110.31 MB
163 Translation of Quran In Urdu language [PDF file] ดาวน์โหลด 02/03/2016 220.61 MB
164 Translation of Quran In Yoruba language [PDF file] ดาวน์โหลด 02/03/2016 117.47 MB
165 Translation of Quran In Tamil language [PDF file] ดาวน์โหลด 02/03/2016 206.22 MB
166 Mohammed Alminshawi Mujawad (Update4) (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 12/12/2017 4.48 GB
167 Mohammad Al-Monshed (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 12/12/2017 1.38 GB
168 Wadeea Al-Yamani (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 12/12/2017 1.56 GB
169 Abdulrahman Aloosi (MP3 Quran) (Update2) ดาวน์โหลด 27/02/2018 1.48 GB
170 Rami Aldeais (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 12/12/2017 3.26 GB
171 Ibrahim Aldosari (Hafs An Asim) (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 12/12/2017 1.89 GB
172 Abdulrahman Al-Majed (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 12/12/2017 1.28 GB
173 Mishary Alafasy (Update4) (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 28/02/2018 1.60 GB
174 Mohammed Al-Lohaidan (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 02/03/2018 1.35 GB
175 فارس عباد3 ดาวน์โหลด 05/07/2020 1.48 GB
176 Hitham Aljadani (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 27/04/2019 551.28 MB
177 Nasser Almajed (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 27/04/2019 2.95 GB
178 Ahmad Khalil Shaheen (MP3 Quran) ดาวน์โหลด 14/05/2019 1.55 GB
179 ماهر شخاشيرو - التعديل 3 ดาวน์โหลด 17/05/2021 1.18 GB
180 อับดุรเราะชีด ศูฟีย์ ดาวน์โหลด 20/03/2022 2.83 GB
181 ศอลิหฺ อัล-ฮับดาน ดาวน์โหลด 20/03/2022 2.90 GB
182 ยาสิรฺ อัล-กุร็อยชีย์ ดาวน์โหลด 20/03/2022 1.22 GB
183 มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์ ดาวน์โหลด 20/03/2022 1.39 GB