มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ - อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์

ไอทูนส์ ฝนตกหนัก