സൂറ

سورة ആദിയാത്ത് - آية 9
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
۞أَفَلَا يَعۡلَمُ إِذَا بُعۡثِرَ مَا فِي ٱلۡقُبُورِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്