സൂറ

سورة ആദിയാത്ത് - آية 8
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്