സൂറ

سورة ഖദ്റ് - آية 4
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം
تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്