സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 20
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهۡ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്