സൂറ

سورة നംല്‌ - آية 85
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَوَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ عَلَيۡهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمۡ لَا يَنطِقُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്