സൂറ

سورة നംല്‌ - آية 48
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَكَانَ فِي ٱلۡمَدِينَةِ تِسۡعَةُ رَهۡطٖ يُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا يُصۡلِحُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്