സൂറ

سورة മര്‍യം - آية 19
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمٗا زَكِيّٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്