സൂറ

سورة യൂസുഫ് - آية 49
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്