സൂറ

سورة ഖസസ്‌ - آية 62
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ أَيۡنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്