സൂറ

سورة ഖസസ്‌ - آية 51
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
۞وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്