സൂറ

سورة ഖസസ്‌ - آية 33
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلۡتُ مِنۡهُمۡ نَفۡسٗا فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്