സൂറ

سورة കൌഥര് - آية 1
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്