സൂറ

سورة ഫാതിഹ - آية 6
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്