സൂറ

سورة ഹിജ്റ് - آية 37
بصوت القارئ അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ
برواية നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്