സൂറ

سورة ഹുമസ - آية 1
بصوت القارئ അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്
وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ
برواية നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്