സൂറ

سورة നാസിആത്ത് - آية 29
بصوت القارئ അഹ് മദ് നുഐനിഅ്
وَأَغۡطَشَ لَيۡلَهَا وَأَخۡرَجَ ضُحَىٰهَا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്