ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഓഡിയോ ലൈബ്രറി - വിവിധ രിവായത്തുകള്‍ വ്യത്യസ്ത ഖാരിഉകളുടെ പാരായണത്തോടെ... വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളില്‍. അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കുകള്‍ - ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള റെക്കോര്‍ഡിംഗ് - റേഡിയോ സൗകര്യം - ടോറന്റ് - മക്ക മദീന ചാനലുകളുടെ ലൈവ് സ്ട്രീം -