Surah

سورة สูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ
بصوت القارئ วะลีด อัน-นาอิฮีย์
برواية ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ด้วยสายรายงานของ อบี นชีฎ