ฎอริก อับดุลฆอนิย์ ดะอูบ ริวายะฮฺ - ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ

ไอทูนส์ ฝนตกหนัก