ยาสิรฺ อัล-มัซรูอีย์ - กิรออะฮฺ ยะอฺกูบ อัล-หัฎเราะมีย์ ด้วยริวายะฮฺ ของ รุวัยส์ และ ราวหฺ

ไอทูนส์ ฝนตกหนัก