ยาสิรฺ อัล-มัซรูอีย์ - กิรออะฮฺ ยะอฺกูบ อัล-หัฎเราะมีย์ ด้วยริวายะฮฺ ของ รุวัยส์ และ ราวหฺ

Ipod icon ไอทูนส์ Cloud Download icon ฝนตกหนัก
Heart Outline icon