อัล-ฟาติหฺ มุหัมมัด อัซซุบัยรฺ - อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ

ไอทูนส์ ฝนตกหนัก