സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 33
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
مَّنۡ خَشِيَ ٱلرَّحۡمَٰنَ بِٱلۡغَيۡبِ وَجَآءَ بِقَلۡبٖ مُّنِيبٍ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്