സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 29
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
مَا يُبَدَّلُ ٱلۡقَوۡلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّـٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്