സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 28
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
قَالَ لَا تَخۡتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدۡ قَدَّمۡتُ إِلَيۡكُم بِٱلۡوَعِيدِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്