സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 21
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
وَجَآءَتۡ كُلُّ نَفۡسٖ مَّعَهَا سَآئِقٞ وَشَهِيدٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്