സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 18
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്