സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 12
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٖ وَأَصۡحَٰبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്