സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 32
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
ثُمَّ فِي سِلۡسِلَةٖ ذَرۡعُهَا سَبۡعُونَ ذِرَاعٗا فَٱسۡلُكُوهُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്