സൂറ

سورة വാഖിഅ - آية 69
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
ءَأَنتُمۡ أَنزَلۡتُمُوهُ مِنَ ٱلۡمُزۡنِ أَمۡ نَحۡنُ ٱلۡمُنزِلُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്