സൂറ

سورة വാഖിഅ - آية 35
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءٗ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്