സൂറ

سورة റ്വഹ്മാന് - آية 35
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٞ مِّن نَّارٖ وَنُحَاسٞ فَلَا تَنتَصِرَانِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്