സൂറ

سورة അഹ്ഖാഫ് - آية 6
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمۡ أَعۡدَآءٗ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمۡ كَٰفِرِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്