സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 61
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدۡهُ عَذَابٗا ضِعۡفٗا فِي ٱلنَّارِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്