സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 42
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
ٱرۡكُضۡ بِرِجۡلِكَۖ هَٰذَا مُغۡتَسَلُۢ بَارِدٞ وَشَرَابٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്