സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 3
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
كَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَبۡلِهِم مِّن قَرۡنٖ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്