സൂറ

سورة യാസീന്‍ - آية 49
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ تَأۡخُذُهُمۡ وَهُمۡ يَخِصِّمُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്