സൂറ

سورة യാസീന്‍ - آية 34
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَجَعَلۡنَا فِيهَا جَنَّـٰتٖ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَٰبٖ وَفَجَّرۡنَا فِيهَا مِنَ ٱلۡعُيُونِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്