സൂറ

سورة യാസീന്‍ - آية 27
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്