സൂറ

سورة ലുഖ്മാന്‍ - آية 24
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلٗا ثُمَّ نَضۡطَرُّهُمۡ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്