സൂറ

سورة ഖസസ്‌ - آية 74
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ أَيۡنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്