സൂറ

سورة ഖസസ്‌ - آية 41
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَجَعَلۡنَٰهُمۡ أَئِمَّةٗ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്