സൂറ

سورة നംല്‌ - آية 9
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്