സൂറ

سورة നംല്‌ - آية 79
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلۡحَقِّ ٱلۡمُبِينِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്