സൂറ

سورة നംല്‌ - آية 72
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
قُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعۡضُ ٱلَّذِي تَسۡتَعۡجِلُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്