സൂറ

سورة നംല്‌ - آية 70
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَلَا تَكُن فِي ضَيۡقٖ مِّمَّا يَمۡكُرُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്