സൂറ

سورة നംല്‌ - آية 35
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَإِنِّي مُرۡسِلَةٌ إِلَيۡهِم بِهَدِيَّةٖ فَنَاظِرَةُۢ بِمَ يَرۡجِعُ ٱلۡمُرۡسَلُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്