സൂറ

سورة നംല്‌ - آية 27
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
۞قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്